محصولات جدید

بارس

با هنر و خلاقیت محصولاتی را بوجود آورده ایم که آمیزه ای از سنت و مدرنیته است

دوخت ظریف

هنرمندان ما با بکارگیری بروزترین دستگاه ها و تکیه بر تجربیات خود محصولی نهایی با کیفیت منحصر به فردی را بوجود آورده اند.

پارچه های گرانبها

مجموعه بارس با سعی مینماید برای محصولی بهتر از پارچه هایی گرانبها و باکیفیت و با تنوعی بینظیر استفاده نماید.

طراحی خاص

توجه ویژه ما به خلق محصولی خاص برای افراد خاص میباشد. اینک سعی تمام هنر خود را در این زمینه بکار میبریم.